SIF รับรางวัล “นักธุรกิจดีเด่น ด้านส่งออก ประจำปี 2559”

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

หอการค้าจังหวัดสงขลาจัดงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2560 – 2561 สมัยที่ 17  ปาฐกถาพิเศษ “สงขลาเมืองเก่า มรดกไทยและมรดกโลก” (Songkhla First Chinatown ชุมชนชาวจีนแห่งแรก) โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และนายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ผู้บริหารเค แอนด์ เค ธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ของจังหวัดสงขลา ได้รับคัดเลือกเป็นประธานหอการค้าฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่าหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ภายในงานมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ โดยที่หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้มอบประกาศเกียรติคุณ “นักธุรกิจดีเด่น (ด้านส่งออก) ประจำปี 2559”  ให้แก่ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด โดยมี คุณสรรเพชญ บุญญามณี เป็นผู้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้

Share this post