โครงการ รอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี 2559

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด มอบอินทผาลัมและน้ำหวาน เนื่องในเทศกาลรอมฏอน(ถือศีลอด)ของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้แก่มัสยิดบริเวณใกล้เคียง จำนวน 9 มัสยิด ได้แก่ มัสยิดโคกแพะ  มัสยิดบ้านปึก  มัสยิดบ้านบ่ออิฐ  มัสยิดบ้านปากบางนาทับ  มัสยิดบ้านด่าน  มัสยิดคลองข่า  มัสยิดบ้านปากจรด  มัสยิดเกาะแต้ว และมัสยิดเกาะวา

Share this post