โปรโมชั่นขูดหนังและขูดสะอาดยอดเยี่ยม

เมื่อวันที่ 8 และ 11 กรกฏาคม

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จัดกิจกรรม โปรโมชั่นสำหรับพนักงานขูดหนังและขูดสะอาดยอดเยี่ยม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน และขวัญกำลังใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น โดยมีการจับฉลากแจกของรางวัล อาทิ ทีวี  32 นิ้ว ,ตู้เย็น ,สร้อยคอทองคำ ,จักรยาน ,เครื่องเล่น DVD และพัดลม

Share this post