SIF จัดอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น”

วันที่ 30 สิงหาคม 2559

จัดอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องทำความเย็น( Chiller) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 12 จังหวัดสงขลา

Share this post