SIF ปันรักสู่สังคม ปีที่ 3 (ปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ)

วันที่ 17 ตุลาคม 2559
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมกับเทศบาลตำบล นาทับ จัดโครงการ ปันรักสู่สังคม ปี 3 (ปลูกป่า+ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ) ณ คลองขุดบ้านปึก หมู่ 10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อให้พนักงานและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความสามัคคีให้กับพนักงานและขาวบ้านในชุมชน โดยภายในงาน มีกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยพันธ์ปลา และการแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Share this post