SIF ร่วมพิธีแห่องค์พระพรหม ขึ้นประดิษฐาน ณ ยอดเขาราม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน กว่า 200 คน เข้าร่วมพิธีแห่องค์พระพรหม เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ ยอดเขาราม ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา  โดยมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆ จำนวน 9 รูป ทำพิธีบวงสรวง , พิธีเบิกเนตร ตามหลักศาสนา  : รวมยอดเงินทำบุญจำนวนทั้งสิ้น 11,180 บาท  จึงขออนุโมทนาบุญมายังผู้ที่มีจิตศรัทธา ที่ร่วมกันสร้างกุศลในครั้งนี้ ให้ได้มีความสุข ความสบาย ทั้งกายและจิต ประสงค์สิ่งใด ขอให้ได้พบ และหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดี ในทุกๆเรื่อง

ทั้งนี้ เมื่อปลายปี 2558 พนักงานของเราได้ร่วมกันขนอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ อิฐ หิน ดิน ปูน น้ำ เพื่อใช้ในการก่อสร้างศาลาประดิษฐานองค์พระพรหม

Share this post