SIF ปันรักสู่สังคม (ปลูกป่า+ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ)

วันที่ 16 กันยายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จัดกิจกรรม SIF ปันรักสู่สังคม ณ หาดบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อันได้แก่ทรัพยากรป่าไม้ กว่า 1,100 ต้น และปล่อยพันธ์กุ้งกว่า 500,000 ตัว

Share this post