SIF ปันรักสู่สังคม ตอน ปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลนาทับและสโมสรฟุตบอลสงขลายูไนเต็ด จัดกิจกรรม “ปันรักสู่สังคม” ณ บ้านนาเสมียน หมู่ที่ 7 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทฯ โดยการปลูกต้นโกงกาง กว่า 1,000 ต้น และปล่อยพันธ์กุ้ง กว่า 1,400,000 ตัว

Share this post