SIF News : โครงการ “สงขลาเปิดประตูสู่เมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทั้งมวล” (Smile City For All Songkhla)

วันที่ 5 เมษายน 2562
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ลงนามความร่วมมือเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลาด้านกายอุปกรณ์ และสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตำบลตอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Share this post