SIF Sports Day 2019

วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จัดกิจกรรม SIF Sports Day 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการทำงานเป็นทีมมากขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างความผ่อนคลายให้แก่พนักงาน ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล แบดมินตัน แชร์บอล วอลเลย์บอล กีฬาฮาเฮ ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมมากกว่า 400 คน

Share this post