กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”

วันที่ 26 ธันวาคม 2558

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน โดยมีกิจกรรมอาทิเช่น การจับของรางวัล ,กิจกรรมตอบคำถาม ,การแสดงความสามารถพิเศษของพนักงาน และเลี้ยงอาหาร เป็นต้น

Share this post