พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 10 ปี บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด

เนื่องในโอกาสเปิดดำเนินกิจการ ครบรอบ ๑๐ ปีบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด
《 ๔ ก.ค.๕๙ 》ผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
และในเวลา ๑๕.๓๐ น ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ร่วมใจกันนำสิ่งของที่ได้จากการรับบริจาค อาทิ ข้าวสาร แพมเพิส นมผง และเงินสด ส่งมอบให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ซึ่งมีมูลค่า รวมกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท

Share this post