การฝึกซ้อมกรณีแก๊ส LPG รั่วไหล

วันที่ 22 กันยายน 2559

ได้ทำการฝึกซ้อมกรณีแก๊ส LPG รั่วไหล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

Share this post