October 2019

SIF Sports Day 2019

วันที่ 27 ตุลาคม 2562
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จัดกิจกรรม SIF Sports Day 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการทำงานเป็นทีมมากขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างความผ่อนคลายให้แก่พนักงาน ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล แบดมินตัน แชร์บอล วอลเลย์บอล กีฬาฮาเฮ ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมมากกว่า 400 คน

September 2019

SIF News : SIF ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 5 และ 6 กันยายน 2562
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

July 2019

SIF News : 13 Years SIAM INTERNATIONAL FOOD Co,.Ltd

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ และพิธีละหมาดฮายัด เพื่อความเป็นสิริมงคลในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 โดยได้มีการมอบทุนการศึกษา กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และบริจาคโลหิต อนึ่ง บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ถือว่าบริษัทได้ดำเนินกิจการก้าวหน้ามาด้วยดีตลอด 13 ปีที่ผ่านมา

March 2019

SIF รับประกาศเกียรติคุณทางด้านสถานประกอบการ ที่นำแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)

วันที่ 14 มีนาคม 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณทางด้านสถานประกอบการ ที่นำแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

September 2017

SIF รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ สรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี 2560  โดย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานปิดโครงการ  “STEM Workforce towards Thailand 4.0″หรือการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี 2560 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ดจำกัด และสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 180 แห่ง ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี และกล่าวว่า โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.2559 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะของพนักงานในสถานประกอบการ SMEs ที่มากกว่า 2 ล้านราย มีพนักงาน ในระบบกว่า 10 ล้านคนให้ก้าวเข้าสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในด้านการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการบริหารงานของผู้ประกอบกิจการจากระบบครอบครัวสู่การบริหารแบบมืออาชีพ ช่วยยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้ก้าวหน้าขึ้น สอดรับกับการก้าวสู่ Thailand 4.0

August 2017

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา SIF SPORTS DAY ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในภายใต้โครงการ ” SIF SPORTS DAY ” ครั้งที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงานและสร้างความสามัคคี โดยจัดการแข่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภทกีฬา ดังนี้ ฟุตซอล, วอลเลย์บอล , เซปักตะกร้อ , แชร์บอล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะแต้ว  ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลกระชับความสัมพันธ์” ระหว่างทีม ผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะแต้ว VS ผู้บริหารบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ อ.เมือง จ.สงขลา

สรุปผลการแข่งขันกีฬา แต่ละประเภท ดังนี้                                                                                                                                          

1.กีฬาฟุตซอล (ชาย)

 -รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ SAHay FC (สหาย Fc)

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ F/L FC. 

 2.กีฬาแชร์บอล (หญิง)

 -รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ลูกทุ่น FC 

 –รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หว่างหิน ยูไนเต็ด  

 3.กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง)

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รวมมิตร 2

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชาตัว ต.  

 4.กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย) 

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  Nyi Nyi

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ F/L FC. 

5. กีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย) 

 -รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Amity FC

 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Figting together 

July 2017

SIF รับมอบโล่ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน กีฬาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์ของจังหวัดสงขลา รับมอบโล่ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบโล่ในครั้งนี้

11 th Years SIAM INTERNATIONAL FOOD Co,.Ltd

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ และพิธีละหมาดฮายัด เพื่อความเป็นสิริมงคลในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 อนึ่ง บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ถือว่าบริษัทได้ดำเนินกิจการก้าวหน้ามาด้วยดีตลอด 11 ปี ที่ผ่านมา

March 2017

SIF รับประกาศเกียรติคุณ GLP ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าได้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ

สำหรับแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) คือความพร้อมใจของสถานประกอบการที่ต้องการรับรองตนเองว่าไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ บนพื้นฐานของกฎหมายแรงงานไทย มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

โดยมีหลักการ 10 ข้อดังนี้

1)ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 15 ปี)

2)ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ

3)มีสภาพการทำงานที่เท่าเทียมกันสำหรับลูกจ้างทุกคน (ไม่มีการเลือกปฏิบัติ)

4)ไม่มีการค้ามนุษย์

5)มีเสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานประกอบการ

6)มีสัญญาจ้าง และการจัดเก็บบันทึก

7)มีสวัสดิการ

8)มีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

9)ค่าจ้าง ค่าชดเชย (ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด)

10)มีชั่วโมงการทำงาน ระยะเวลาพัก และวันหยุด (ไม่น้อยกว่า หรือไม่เกินที่กฎหมายกำหนด)

January 2017

SIF มอบทองให้แก่พนักงานอายุงาน ครบ 10 ปี

วันที่ 26 มกราคม 2560

              เนื่องในโอกาส ดำเนินธุรกิจ ครบ 10 ปี (เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559) ที่ผ่านมา บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จึงได้จัดพิธีมอบของที่ระลึก ให้แก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิพนธ์ บุญญามณี ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีและมอบของที่ระลึกให้กับพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 43 คน

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ขอขอบคุณทุกๆท่านเป็นอย่างมากที่ล้วนมุ่งมั่น ทุ่มเททำงานด้วยความตั้งใจและสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กร อันนำไปสู่ความสำเร็จและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในภายภาคหน้า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า