May 2019

SIF News : วันแรงงานแห่งชาติ 2562 “สะอาดเมือง สะอาดใจ สร้างนิสัย สร้างสุข”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสงขลาประจำปี 2562 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ การจัดกิจกรรมในรูปแบบการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ภายใต้คำขวัญ “สะอาดเมือง สะอาดใจ สร้างนิสัย สร้างสุข” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังสามัคคีของนายจ้างลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่

April 2019

SIF News : โครงการ “สงขลาเปิดประตูสู่เมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทั้งมวล” (Smile City For All Songkhla)

วันที่ 5 เมษายน 2562
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ลงนามความร่วมมือเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลาด้านกายอุปกรณ์ และสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตำบลตอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

March 2019

SIF ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเขาราม ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา

วันที่ 17 มีนาคม 2562
พนักงานบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562ณ วันเขาราม ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ. สงขลา โดยมียอดทำบุญ จาก SIF และ พนักงาน รวม 23,480 บาท และมียอดทำบุญรวมทั้งสิ้น 321,668 บาท ซึ่งปัจจัยที่ได้ทางวัดจะนำไปสร้างบันไดขึ้นสู่ยอดเขารามต่อไป

SIF รับประกาศเกียรติคุณทางด้านสถานประกอบการ ที่นำแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)

วันที่ 14 มีนาคม 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณทางด้านสถานประกอบการ ที่นำแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

SIF ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล

วันที่ 11 มีนาคม 2562
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด สนับสนุนของรางวัลให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

September 2018

SIF ปันรักสู่สังคม (ปลูกป่า+ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ)

วันที่ 16 กันยายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จัดกิจกรรม SIF ปันรักสู่สังคม ณ หาดบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อันได้แก่ทรัพยากรป่าไม้ กว่า 1,100 ต้น และปล่อยพันธ์กุ้งกว่า 500,000 ตัว

July 2018

SIF จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)”

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)” เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน

June 2018

SIF จัดอบรมหลักสูตร “ดับเพลิงขั้นต้น”

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จัดอบรม หลักสูตร “ดับเพลิงขั้นต้น” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย ลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้

May 2018

SIF ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ปลูกป่า ปล่อยปู เรียนรู้ชุมชน ปีที่ 2” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ โดย SIF ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานและส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 70 คน
กิจกรรมแบ่งออกเป็น  1.ปลูกป่า  2.ปล่อยปู ปล่อยปลา  3.บริจาคโลหิต  ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา

September 2017

SIF รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ สรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี 2560  โดย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานปิดโครงการ  “STEM Workforce towards Thailand 4.0″หรือการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี 2560 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ดจำกัด และสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 180 แห่ง ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี และกล่าวว่า โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.2559 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะของพนักงานในสถานประกอบการ SMEs ที่มากกว่า 2 ล้านราย มีพนักงาน ในระบบกว่า 10 ล้านคนให้ก้าวเข้าสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในด้านการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการบริหารงานของผู้ประกอบกิจการจากระบบครอบครัวสู่การบริหารแบบมืออาชีพ ช่วยยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้ก้าวหน้าขึ้น สอดรับกับการก้าวสู่ Thailand 4.0