July 2019

SIF News : 13 Years SIAM INTERNATIONAL FOOD Co,.Ltd

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ และพิธีละหมาดฮายัด เพื่อความเป็นสิริมงคลในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 โดยได้มีการมอบทุนการศึกษา กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และบริจาคโลหิต อนึ่ง บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ถือว่าบริษัทได้ดำเนินกิจการก้าวหน้ามาด้วยดีตลอด 13 ปีที่ผ่านมา

June 2019

SIF News : SIF มอบงบสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ บ่ออิฐคัพ ครั้งที่ 5 บ้านบ่ออิฐ หมู่8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 3,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการฟุตบอล บ้านบ่ออิฐ หมู่8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด

SIF News : SIF เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมมหกรรมต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม มหกรรมต้านภัยยาเสพติด โดยผ่านกิจกรรม การเดิน-วิ่งระยะสั้น เพื่อปลุกจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงภัยยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 1,500 คน ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

SIF News : SIF เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม จูงมือน้อง ไปสวนสัตว์

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม จูงมือน้อง ไปสวนสัตว์ เพื่อร่วมแบ่งปันความรักความอบอุ่นสู่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ได้เรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตสัตว์ป่าในสวนสัตว์ ณ สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา

May 2019

SIF News : รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2562

เนื่องในเทศกาลรอมฎอน ประจำปี 2562 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด มอบน้ำหวานและอินทผาลัมให้แก่มัสยิด จำนวน 8 แห่ง
และได้ร่วมรับประทานอาหารละศีลอด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ มัสยิดบ้านบ่ออิฐ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

SIF News : SIF สนับสนุนกิจกรรม เติมรัก ปันสุขสู่ครอบครัวเด็กพิเศษ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เข้าร่วมและสนับสนุนของรางวัลกิจกรรม เติมรัก ปันสุขสู่ครอบครัวเด็กพิเศษ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษมีเวทีทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง และส่งเสริมด้านพัตนาการและการเรียนรู้  ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

SIF News : วันแรงงานแห่งชาติ 2562 “สะอาดเมือง สะอาดใจ สร้างนิสัย สร้างสุข”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสงขลาประจำปี 2562 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ การจัดกิจกรรมในรูปแบบการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ภายใต้คำขวัญ “สะอาดเมือง สะอาดใจ สร้างนิสัย สร้างสุข” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังสามัคคีของนายจ้างลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่

April 2019

SIF News : SIF ร่วมโครงการอนุรักษ์/ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมโครงการอนุรักษ์/ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมปลูกป่าวันเทศบาล ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ณ บริเวณถนนสายบ้านด่าน – บ้านบ่ออิฐ หมู่ที่ 8 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมการเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

SIF News : โครงการ “สงขลาเปิดประตูสู่เมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทั้งมวล” (Smile City For All Songkhla)

วันที่ 5 เมษายน 2562
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ลงนามความร่วมมือเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลาด้านกายอุปกรณ์ และสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตำบลตอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

March 2019

SIF ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเขาราม ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา

วันที่ 17 มีนาคม 2562
พนักงานบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562ณ วันเขาราม ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ. สงขลา โดยมียอดทำบุญ จาก SIF และ พนักงาน รวม 23,480 บาท และมียอดทำบุญรวมทั้งสิ้น 321,668 บาท ซึ่งปัจจัยที่ได้ทางวัดจะนำไปสร้างบันไดขึ้นสู่ยอดเขารามต่อไป