SIF มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด มอบของขวัญให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ตำบลนาทับและตำบลเกาะแต้ว เพื่อนำไปจัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆ ได้ร่วมสนุก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

Share this post