มาร่วมงานกับเรา

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด พัฒนาและปรับปรุงการบริหารด้านแรงงานมาอย่างต่อเนื่องได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ จาก กระทรวงแรงงาน และได้รับรางวัลองค์กรนำร่องการจัดการสุขภาวะการสร้างสุขด้วย HappyWorkplace จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เราจึงความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา การทำงานกับ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด (SIF) เป็นโอกาสในการทำงานในฐานะพนักงานของ SIF คุณจะได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงาน  พร้อมเงื่อนไขการทำงานที่ดีเยี่ยมและโอกาสในการพัฒนา ในทางกลับกัน บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัท ที่มีมาอย่างยาวนาน เคารพในค่านิยมของบริษัทฯ สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซื่อสัตย์ สุจริตเราชื่อมั่นว่าบุคลากรคือปัจจัยหลักของความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

ท่านจะได้อะไรบ้าง

การได้เข้าร่วมกับทางบริษัท ก็หมายความว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา และเช่นเดียวกับที่ทุกครอบครัวควรเป็น เราคอยมองหาโอกาสและสิทธิพิเศษให้ท่านรวมถึงคนในครอบครัวของท่านดั่งคนในครอบครัวเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานกับองค์กร

 • เงินพิเศษ

  เงินทำงานล่วงเวลา,เงินรางวัลพิเศษสำหรับการทำงาน,ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • บริการ

  การตรวจสุขภาพประจำปี,สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ,มงคลสมรส ,เยี่ยมไข้พนักงาน ,ค่าประกอบพิธีศพ(บิดา,มารดา,บุตร,พนักงาน),รถรับส่งพนักงาน

 • สวัสดิการ

  อาหารราคาประหยัด,เครื่องแบบพนักงาน,สวัสดิการหอพักสำหรับพนักงานรายเดือน และรายวันสัญชาติพม่า)

 • อื่นๆ

  วันหยุดพักผ่อนประจำปี,รางวัลพนักงานดีเด่น,แจกของขวัญและจัดงานปีใหม่ รวมถึงเทศกาลต่างๆ

วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศ:ชาย / หญิง   อายุ: 18  ปีขึ้นไป   สถานที่ทำงาน:  สงขลา

คุณสมบัติ:

1. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

2. มีภาวะการเป็นผู้นำและทนแรงกดดันได้ดี

3. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

4. มีความรู้เรื่องมาตรฐานและกฏหมายด้านอาหารเป็นอย่างดี

5. มีประสบการณ์งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ลักษณะงาน:

– วิจัยและทดสอบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
– กำหนดสูตรกระบวนการผลิตรวมถึงการตรวจสอบ
– ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบลุคลาวาตามแผนการทดลอง
– ศึกษากฎหมายมาตรฐานหรือความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาใหม่ ออกแบบการจัดทำตัวอย่าง
– การศึกษาการดูดซึมและอายุการเก็บรักษาของสินค้าใหม่หรือสินค้าที่มีการปรับปรุงในกระบวนการผลิตจริง

 

 

 

วิธีการสมัคร 

 • 8.30 น. -11.30 น. สมัครด้วยตัวเองได้ที่ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัด ทุกวัน
 • สมัครงานผ่าน TH, Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทางอีเมล   [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1. รุปถ่าย 2 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3. ทะเบียนทะเบียน 2 ฉบับ

4. นิยามวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5. กฎบัตรใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน:  สงขลา

(อัพเดต 6/3/2562)

รายละเอียดงาน-รับผิดชอบงานติดตั้งระบบแสงสว่าง

-รับผิดชอบงานซ่อมแซมเครื่องจักร

-ตรวจเช็ค-ซ่อม มอเตอร์

-มีความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรงPLC

-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย      

 

คุณสมบัติ         -เพศ ชาย/หญิง อายุ  18  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ  ปริญญาตรี. ขึ้นไป  สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน รอบคอบ

 

สวัสดิการ           เงินพิเศษยกระดับฝีมือช่าง,ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,

ตรวจสุขภาพประจำปี,เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email. [email protected][email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 6/3/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน   -เตรียมความพร้อมในการยก – เคลื่อนย้ายเครื่องซีมเมอร์เขา – ออกจากพื้นที่ตามแผน/คำสั่ง

-เตรียมความพร้อมของอะไหล่และอุปกรณ์มี่ใช้ – ประกอบการ Overhaul เครื่องซีมเมอร์

-ถอด – ตรวจสอบสภาพ, เปลี่ยนถ่ายและประกอบอะไหล่เครื่องจักรตามความจำเป็น

-ประสานงานการส่งคืนเครื่องหลัง Overhaul และทดลองเดินเครื่อง

-เก็บงาน/รายละเอียดตกค้างและรวบรวมข้อมูลลงประวัติเครื่องจักร และสรุปปัญหาการทำงาน

-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ           -เพศ ชาย/หญิง อายุ  18  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยานยนต์,ช่างเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความอดทน ขยัน อดทน เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

-มีประสบการณ์ทางด้านช่าง Seamer จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ               เงินพิเศษยกระดับฝีมือช่าง,ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email. [email protected][email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 6/3/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

1.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ
2.ดูแลควบคุมกฏระเบียบบริษัทฯ ข้อบังคับการทำงาน และประกาศต่างๆของบริษัทฯ

3.จัดทำรายงาน เอกสารต่างๆตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

 

 

 

คุณสมบัติ         -เพศ ชาย/หญิง อายุ  18  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขา การจัดการทรัพย์กรมนุษย์

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้

– ทำงานเข้ากะได้

– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี

 

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 6/3/2562)

Apply Now

วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง/วัดกุม/สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง

เพศ:ชาย / หญิง   อายุ: 22  ปีขึ้นไป   สถานที่ทำงาน:  สงขลา

คุณสมบัติ:

1. ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้า 3 ปี 

2. มีภาวะการเป็นผู้นำและทนแรงกดดันได้ดี

ลักษณะงาน:

-เตรียมแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตประจำปี
-วางแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมการบำรุงรักษา / ซ่อมแซม / ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าในส่วนเครื่องจักรและโรงงาน
-สามารถควบคุมดูแล วางแผน ระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ SIF1 , SIF2
-ระบบเมนไฟฟ้า , ตู้ MDB2 หม้อแปลงไฟฟ้า, SDB2 , ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(MDB2,SDB)
-ระบบไฟฟ้าภายในที่พักพนักงาน/ตู้ Load center
-ระบบสื่อสาร : โทรศัพท์ , กล้องวงจรปิด ,ระบบเสียงตามสาย
-ดำเนินการอบรม สอนงานพนักงานในด้านคุณภาพ ด้านเทคนิคและภาคปฏิบัติ
-สรุปผลปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัคร 

 • 8.30 น. -11.30 น. สมัครด้วยตัวเองได้ที่ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัด ทุกวัน
 • สมัครงานผ่าน TH, Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทางอีเมล   [email protected],[email protected]

เอกสารสมัครงาน 

1. รุปถ่าย 2 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3. ทะเบียนทะเบียน 2 ฉบับ

4. นิยามวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5. กฎบัตรใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน:  สงขลา

(อัพเดต 6/3/2562)

รายละเอียดงาน

1.ออกแบบ/จัดทำสูตรสำหรับตัวอย่างเพื่อศึกษา TD& HP สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และ Revise 3 ปี พร้อมทั้งออกแบบการทดลองกรณี Deviation Retort
2.ออกแบบ/จัดทำแผนการทดลองเกี่ยวกับการเพิ่ม %Recovery / %Yield ในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3.กำหนดและจัดทำเอกสารมาตรฐานการฆ่าเชื้อ ตารางฆ่าเชื้อ การแก้ไขการเบี่ยงเบนต่างๆ ณ หม้อฆ่าเชื้อ
4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

คุณสมบัติ

1.เพศ ชาย หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ,คหกรรม,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมด้าน PCD 1 ปีขึ้นไป

4.หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการศึกษา F0 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.มีบุคลิกดี มีความเป็นผู้นำ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

สวัสดิการ           เงินพิเศษยกระดับฝีมือช่าง,ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,

ตรวจสุขภาพประจำปี,เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email. [email protected][email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 6/3/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

1.จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

2.มีความรู้ด้านเครื่องจักร
3.สามารถเขียนแบบโดยการใช้โปรแกรมต่างๆได้

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย อายุ  22  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมการผลิต

-มีความอดทน ขยัน อดทน เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

-สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AUTO CAD หรือ อื่นๆได้

-มีความรู้ทางด้านเครื่องจักร

สวัสดิการ

ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email. [email protected][email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 6/3/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

 

1. สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม และจัดทำแผนอบรมประจำปี
2. ดูแลการฝึกอบรมOJT
3. จัดทำคู่มือการประเมินและสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ         -เพศ ชาย/หญิง อายุ  22  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปริญญาตรี  สาขา การจัดการทรัพย์กรมนุษย์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

– มีมนุษยสัมพันธ์/ มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน /แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี/มีภาวะความเป็น

-มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมหรืองานด้านทรัพยากรมนุษย์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

-มีประสบการณ์ด้านการขูดปลาในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 6/3/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

 

1.ควบคุมงานระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิศวกรรมทั้งหมด
2.จัดทำข้อมูลเอกสารโครงการ
3.ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองภายในฝ่ายวิศวกรรม
4. เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ         -เพศ ชาย/หญิง อายุ  18  ปี ขึ้นไป

-วุฒิปวส.ขึ้นไป จบการศึกษาทุกสาขา

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officeได้ดี

-มีความสามารถในการติดต่องาน,มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

-มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 6/3/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

 

1.จัดทำระบบเอกสารของฝ่าย
2.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

-เพศ หญิง อายุ  18  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป จบการศึกษาทุกสาขา

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officeได้ดี

-มีความสามารถในการติดต่องาน,มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

-กระตือรือร้นในการทำงาน

 

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 6/3/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

1.ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีประจำวัน
2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย
3.กรอกแบบนำส่งภาษี ประกันสังคม
4.ดูแลกำหนดค่าพื้นฐาน และประมวลข้อมูลรายการบันทึกบัญชีเข้าระบบโปรแกรมบัญชีประจำวัน
5.ควบคุม ติดตาม งานการบันทึกรายการบัญชีเข้าระบบบัญชีของแผนก
6.แก้ปัญหาปรับปรุงงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย/หญิง อายุ  28  ปี ขึ้นไป

 

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีอากรอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

-มีความเป็นผู้นำ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

-ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

-สามารถปิดงบได้

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 6/3/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

1.จัดทำและคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขายสินค้า
2.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี

-ปริญญาตรี สาขา การบัญชีสาขาต้นทุน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft เช่น Word ,Excel

-สามารถพิมพ์ดีดได้คล่องทั้งไทยและอังกฤษ

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้

-มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

-พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

 

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 6/3/2562)

Apply Now