September 2018

SIF ปันรักสู่สังคม (ปลูกป่า+ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ)

วันที่ 16 กันยายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จัดกิจกรรม SIF ปันรักสู่สังคม ณ หาดบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อันได้แก่ทรัพยากรป่าไม้ กว่า 1,100 ต้น และปล่อยพันธ์กุ้งกว่า 500,000 ตัว

July 2018

SIF จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)”

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)” เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน

June 2018

SIF จัดอบรมหลักสูตร “ดับเพลิงขั้นต้น”

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จัดอบรม หลักสูตร “ดับเพลิงขั้นต้น” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย ลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้

May 2018

SIF ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ปลูกป่า ปล่อยปู เรียนรู้ชุมชน ปีที่ 2” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ โดย SIF ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานและส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 70 คน
กิจกรรมแบ่งออกเป็น  1.ปลูกป่า  2.ปล่อยปู ปล่อยปลา  3.บริจาคโลหิต  ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา

September 2017

SIF รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ สรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี 2560  โดย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานปิดโครงการ  “STEM Workforce towards Thailand 4.0″หรือการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี 2560 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ดจำกัด และสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 180 แห่ง ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี และกล่าวว่า โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.2559 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะของพนักงานในสถานประกอบการ SMEs ที่มากกว่า 2 ล้านราย มีพนักงาน ในระบบกว่า 10 ล้านคนให้ก้าวเข้าสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในด้านการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการบริหารงานของผู้ประกอบกิจการจากระบบครอบครัวสู่การบริหารแบบมืออาชีพ ช่วยยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้ก้าวหน้าขึ้น สอดรับกับการก้าวสู่ Thailand 4.0

August 2017

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา SIF SPORTS DAY ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในภายใต้โครงการ ” SIF SPORTS DAY ” ครั้งที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงานและสร้างความสามัคคี โดยจัดการแข่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภทกีฬา ดังนี้ ฟุตซอล, วอลเลย์บอล , เซปักตะกร้อ , แชร์บอล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะแต้ว  ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลกระชับความสัมพันธ์” ระหว่างทีม ผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะแต้ว VS ผู้บริหารบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ อ.เมือง จ.สงขลา

สรุปผลการแข่งขันกีฬา แต่ละประเภท ดังนี้                                                                                                                                          

1.กีฬาฟุตซอล (ชาย)

 -รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ SAHay FC (สหาย Fc)

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ F/L FC. 

 2.กีฬาแชร์บอล (หญิง)

 -รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ลูกทุ่น FC 

 –รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หว่างหิน ยูไนเต็ด  

 3.กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง)

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รวมมิตร 2

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชาตัว ต.  

 4.กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย) 

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  Nyi Nyi

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ F/L FC. 

5. กีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย) 

 -รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Amity FC

 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Figting together 

July 2017

SIF รับมอบโล่ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน กีฬาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์ของจังหวัดสงขลา รับมอบโล่ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบโล่ในครั้งนี้

11 th Years SIAM INTERNATIONAL FOOD Co,.Ltd

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ และพิธีละหมาดฮายัด เพื่อความเป็นสิริมงคลในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 อนึ่ง บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ถือว่าบริษัทได้ดำเนินกิจการก้าวหน้ามาด้วยดีตลอด 11 ปี ที่ผ่านมา

May 2017

SIF รับรางวัล “นักธุรกิจดีเด่น ด้านส่งออก ประจำปี 2559”

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

หอการค้าจังหวัดสงขลาจัดงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2560 – 2561 สมัยที่ 17  ปาฐกถาพิเศษ “สงขลาเมืองเก่า มรดกไทยและมรดกโลก” (Songkhla First Chinatown ชุมชนชาวจีนแห่งแรก) โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และนายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ผู้บริหารเค แอนด์ เค ธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ของจังหวัดสงขลา ได้รับคัดเลือกเป็นประธานหอการค้าฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่าหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ภายในงานมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ โดยที่หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้มอบประกาศเกียรติคุณ “นักธุรกิจดีเด่น (ด้านส่งออก) ประจำปี 2559”  ให้แก่ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด โดยมี คุณสรรเพชญ บุญญามณี เป็นผู้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้

SIF ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560  กิจกรรม “ปลูกป่า ปล่อยปู เรียนรู้ชุมชน” สนองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณป่าชายเลน ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 ในกิจกรรม “ปลูกป่า ปล่อยปู เรียนรู้ชุมชน” บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และผู้ใช้แรงงานในพื้นที่เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 500 คน โดยการร่วมกันปลูกป่าชายเลน (ต้นโกงกาง) จำนวน 5,000 ต้น การปล่อยปู จำนวน 5,000,000 ตัว

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การร่วมถวายความเคารพพระบรมมาฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 การอัญเชิญพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน พร้อมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย เป็นเวลา 89 วินาที หลังจากนั้นจัดให้มีพิธีเปิดงาน , การจับฉลากรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน และการปลูกป่าปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ

วันแรงงานแห่งชาติ (วันที่ 1 พฤษภาคม) ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ และกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ และเป็นกิจกรรมของผู้ใช้แรงงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองรำลึกถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานได้ร่วมทำกิจกรรมกับนายจ้าง ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการแสดงพลังความสามัคคีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน