January 2020

SIF News : ร่วมสนับสนุนการจัดงานวิ่งวิเชียรชม ฮาล์ฟมาราธอน

วันที่ 15 มกราคม 2563

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด มอบน้ำดื่มร่วมสนับสนุนการจัดงานวิ่ง 99 ปี โรงเรียนวิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งกำหนดจัด ในวันที่ 26 มกราคม 2563

SIF News : ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 5 มกราคม 2563 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด  ร่วมกับ เทศบาลตำบลเกาะแต้ว ทัพเรือที่ 2 สงขลา และส่วนราชการในเขตพื้นที่ ตำบลเกาะแต้ว เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ บริเวณชายหาดบ่ออิฐ หมู่ที่ 8  ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลาโดยมีกิจกรรมปล่อยเต่า จำนวน 200 ตัว ลงสู่ทะเล และร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดบ่ออิฐ และร่วมแจกแซนวิชทูน่าให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

December 2019

SIF News : มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ ต.นาทับ อ.จะนะ จ. สงขลา เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานพิธีโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียน เช่น คัดลายมือ เรียงความวันพ่อ วาดภาพระบายสี และกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ฯลฯ

SIF News : SIF เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณด้านการสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562 แก่ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ในงาน วันคนพิการสากล ประจำปี 2562 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาและสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

November 2019

SIF News : กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หาดบ่ออิฐ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เข้าร่วมและสนับสนุนแซนวิชทูน่าและน้ำดื่มในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งแชบ๊วย กว่า 4,000,000 ตัว) ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะแต้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีใจหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 150 คน ณ หาดบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา

October 2019

SIF News : สนับสนุน กิจกรรม “เกาะแต้ววิ่งเทอดพระเกียรติ ครั้งที่ 1”

วันที่ 26 ตุลาคม 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม “เกาะแต้ววิ่งเทอดพระเกียรติ ครั้งที่ 1” โดงบประมาณที่ได้จากงานดังกล่าว ผู้จัดจะนำไปซื้ออุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสต่อไป

September 2019

SIF News : ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล 90 ปี เอ็งเสียงสามัคคี

วันที่ 14 กันยายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด มอบงบสนับสนุน กิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล 90 ปี เอ็งเสียงสามัคคี เพื่อร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนพัฒนานักเรียน และมอบทุนการศึกษาในงานวันกตัญญู ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ตำบลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

SIF News : SIF ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขัน SKA Pao RoV Championship 2019

วันที่ 7 กันยายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมจัดและสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน SKA Pao Rov Championship 2019 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมและเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดยเป็นการแสดงความสามารถผ่านทางการแข่งขันกีฬา E-sport ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

June 2019

SIF News : SIF มอบงบสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ บ่ออิฐคัพ ครั้งที่ 5 บ้านบ่ออิฐ หมู่8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 3,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการฟุตบอล บ้านบ่ออิฐ หมู่8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด

SIF News : SIF เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมมหกรรมต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม มหกรรมต้านภัยยาเสพติด โดยผ่านกิจกรรม การเดิน-วิ่งระยะสั้น เพื่อปลุกจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงภัยยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 1,500 คน ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา