April 2019

SIF News : โครงการ “สงขลาเปิดประตูสู่เมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทั้งมวล” (Smile City For All Songkhla)

วันที่ 5 เมษายน 2562
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ลงนามความร่วมมือเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลาด้านกายอุปกรณ์ และสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตำบลตอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

March 2019

SIF ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเขาราม ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา

วันที่ 17 มีนาคม 2562
พนักงานบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562ณ วันเขาราม ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ. สงขลา โดยมียอดทำบุญ จาก SIF และ พนักงาน รวม 23,480 บาท และมียอดทำบุญรวมทั้งสิ้น 321,668 บาท ซึ่งปัจจัยที่ได้ทางวัดจะนำไปสร้างบันไดขึ้นสู่ยอดเขารามต่อไป

SIF ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล

วันที่ 11 มีนาคม 2562
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด สนับสนุนของรางวัลให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

September 2018

SIF ปันรักสู่สังคม (ปลูกป่า+ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ)

วันที่ 16 กันยายน 2561
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จัดกิจกรรม SIF ปันรักสู่สังคม ณ หาดบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อันได้แก่ทรัพยากรป่าไม้ กว่า 1,100 ต้น และปล่อยพันธ์กุ้งกว่า 500,000 ตัว

May 2018

SIF ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ปลูกป่า ปล่อยปู เรียนรู้ชุมชน ปีที่ 2” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ โดย SIF ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานและส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 70 คน
กิจกรรมแบ่งออกเป็น  1.ปลูกป่า  2.ปล่อยปู ปล่อยปลา  3.บริจาคโลหิต  ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา

May 2017

SIF ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560  กิจกรรม “ปลูกป่า ปล่อยปู เรียนรู้ชุมชน” สนองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณป่าชายเลน ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 ในกิจกรรม “ปลูกป่า ปล่อยปู เรียนรู้ชุมชน” บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และผู้ใช้แรงงานในพื้นที่เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 500 คน โดยการร่วมกันปลูกป่าชายเลน (ต้นโกงกาง) จำนวน 5,000 ต้น การปล่อยปู จำนวน 5,000,000 ตัว

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การร่วมถวายความเคารพพระบรมมาฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 การอัญเชิญพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน พร้อมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย เป็นเวลา 89 วินาที หลังจากนั้นจัดให้มีพิธีเปิดงาน , การจับฉลากรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน และการปลูกป่าปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ

วันแรงงานแห่งชาติ (วันที่ 1 พฤษภาคม) ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ และกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ และเป็นกิจกรรมของผู้ใช้แรงงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองรำลึกถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานได้ร่วมทำกิจกรรมกับนายจ้าง ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการแสดงพลังความสามัคคีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

March 2017

SIF ร่วมพิธีแห่องค์พระพรหม ขึ้นประดิษฐาน ณ ยอดเขาราม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน กว่า 200 คน เข้าร่วมพิธีแห่องค์พระพรหม เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ ยอดเขาราม ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา  โดยมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆ จำนวน 9 รูป ทำพิธีบวงสรวง , พิธีเบิกเนตร ตามหลักศาสนา  : รวมยอดเงินทำบุญจำนวนทั้งสิ้น 11,180 บาท  จึงขออนุโมทนาบุญมายังผู้ที่มีจิตศรัทธา ที่ร่วมกันสร้างกุศลในครั้งนี้ ให้ได้มีความสุข ความสบาย ทั้งกายและจิต ประสงค์สิ่งใด ขอให้ได้พบ และหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดี ในทุกๆเรื่อง

ทั้งนี้ เมื่อปลายปี 2558 พนักงานของเราได้ร่วมกันขนอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ อิฐ หิน ดิน ปูน น้ำ เพื่อใช้ในการก่อสร้างศาลาประดิษฐานองค์พระพรหม

January 2017

SIF อาสา ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 19 มกราคม 2560

           คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้นำถุงยังชีพกว่า 240 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลตะเครียะและตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ในการนี้ ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนและร่วมบริจาคกับเรา

SIF ร่วมออกบูธวันเด็กแห่งชาติ ‘2560

วันที่ 13 มกราคม 2560 

              เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560” เทศบาลตำบลเกาะแต้ว ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งในงานดังกล่าว SIF ได้ร่วม “ออกบูธแจกแซนด์วิสทูน่า” ให้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ตลอดจน ผู้มาร่วมงานทุกท่าน

December 2016

SIF ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559

02 ธันวาคม 2559

SIF  ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประเภทต่อเนื่อง ประจำปี 2559 ในงานวันคนพิการสากล
ดำเนินการจัดงาน โดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ณ  ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงบูธมากมาย เช่น  การโชว์ความสามารถพิเศษของผู้พิการ อาทิ การวาดภาพ การแสดงดนตรี และบูธแสดงนวัตกรรมสำหรับช่วยเหลือผู้พิการ ฯลฯ