December 2019

SIF News : มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ ต.นาทับ อ.จะนะ จ. สงขลา เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานพิธีโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียน เช่น คัดลายมือ เรียงความวันพ่อ วาดภาพระบายสี และกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ฯลฯ

SIF News : SIF เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณด้านการสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562 แก่ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ในงาน วันคนพิการสากล ประจำปี 2562 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาและสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

June 2019

SIF News : SIF มอบงบสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ บ่ออิฐคัพ ครั้งที่ 5 บ้านบ่ออิฐ หมู่8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 3,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการฟุตบอล บ้านบ่ออิฐ หมู่8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด

SIF News : SIF เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมมหกรรมต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม มหกรรมต้านภัยยาเสพติด โดยผ่านกิจกรรม การเดิน-วิ่งระยะสั้น เพื่อปลุกจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงภัยยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 1,500 คน ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

SIF News : SIF เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม จูงมือน้อง ไปสวนสัตว์

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม จูงมือน้อง ไปสวนสัตว์ เพื่อร่วมแบ่งปันความรักความอบอุ่นสู่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ได้เรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตสัตว์ป่าในสวนสัตว์ ณ สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา

May 2019

SIF News : รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2562

เนื่องในเทศกาลรอมฎอน ประจำปี 2562 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด มอบน้ำหวานและอินทผาลัมให้แก่มัสยิด จำนวน 8 แห่ง
และได้ร่วมรับประทานอาหารละศีลอด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ มัสยิดบ้านบ่ออิฐ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

SIF News : SIF สนับสนุนกิจกรรม เติมรัก ปันสุขสู่ครอบครัวเด็กพิเศษ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เข้าร่วมและสนับสนุนของรางวัลกิจกรรม เติมรัก ปันสุขสู่ครอบครัวเด็กพิเศษ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษมีเวทีทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง และส่งเสริมด้านพัตนาการและการเรียนรู้  ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

SIF News : วันแรงงานแห่งชาติ 2562 “สะอาดเมือง สะอาดใจ สร้างนิสัย สร้างสุข”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสงขลาประจำปี 2562 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ การจัดกิจกรรมในรูปแบบการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ภายใต้คำขวัญ “สะอาดเมือง สะอาดใจ สร้างนิสัย สร้างสุข” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังสามัคคีของนายจ้างลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่

April 2019

SIF News : SIF ร่วมโครงการอนุรักษ์/ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมโครงการอนุรักษ์/ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมปลูกป่าวันเทศบาล ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ณ บริเวณถนนสายบ้านด่าน – บ้านบ่ออิฐ หมู่ที่ 8 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมการเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

SIF News : โครงการ “สงขลาเปิดประตูสู่เมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทั้งมวล” (Smile City For All Songkhla)

วันที่ 5 เมษายน 2562
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ลงนามความร่วมมือเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลาด้านกายอุปกรณ์ และสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตำบลตอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา