Warning: session_start(): open(C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1\sess_qc5pvjqgo0jnhithssonqik854, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in C:\WEB\www\sif\wp-content\plugins\wp-file-upload\wordpress_file_upload.php on line 2
Your partner in seafood solutions.
PRODUCTS WITH PAYING ATTENTION TO ENVIRONMENTAL CARE IS THE HEART OF SIF.

ABOUT SIAM INTERNATIONAL FOOD

            เราคือบริษัทผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง และอาหารทะเลแปรรูป ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ด้วยนวัตกรรม และการได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล มาอย่างยาวนาน เรามุ่งคัดสรรวัตถุดิบที่ดีจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล ความปลอดภัย คุณภาพ และการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจของบริษัท

OUR PRODUCTS

ACTIVITIES

WORK WITH US

WHY CHOOSE US ?

ทำไมถึงต้องสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด

เพราะเราคือบริษัทผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตปลากระป๋องและอาหารทะเลแปรรูปตัวจริง ที่มีทั้งประสบการณ์และความสามารถในการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ และเราให้ความสำคัญในทุกกระบวนการผลิตเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยได้รับการรับรองและรางวัลต่างๆ จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเป็นสิ่งที่ยืนยัน ที่สำคัญที่สุดทางบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม คุณภาพวัตถุดิบที่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ และใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฏหมายทุกอย่าง เราเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนจากรากฐานนั้นคือหัวที่สำคัญของธุรกิจ

0
YEARS
IN BUSINESS
0
+
FAMILY AROUND THE WORLD
0
+
INTERNATIONAL BRAND TRUSTED US
0
HAPPY EMPLOYEES

Awards and Recognition

Quality Certificate


Warning: Unknown: open(C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1\sess_qc5pvjqgo0jnhithssonqik854, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1) in Unknown on line 0