SIF News : มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ ต.นาทับ อ.จะนะ จ. สงขลา เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานพิธีโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียน เช่น คัดลายมือ เรียงความวันพ่อ วาดภาพระบายสี และกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ฯลฯ

Share this post