SIF News : SIF เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณด้านการสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562 แก่ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ในงาน วันคนพิการสากล ประจำปี 2562 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาและสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

Share this post