มาร่วมงานกับเรา

1.ตำแหน่งงาน “รายเดือน”

กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง หรือ ดาวน์โหลดฟอร์มและส่งประวัติ ประสบการณ์การทํางานมาที่ –> [email protected]

หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด –> วันจันทร์ ,พุธ ,ศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น.

2.ตำแหน่งงาน “รายวัน”

สมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด –> วันจันทร์ ,พุธ ,ศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น.

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว   >>   2  รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน    >>   2  ชุด

3.สำเนาทะเบียนบ้าน   >>   2  ฉบับ

4.วุฒิการศึกษา   >>   1 ชุด

5.หนังสือรับรองต่างๆ (ถ้ามี)

6.เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร (ผู้ชาย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ –> แผนกสรรหา   โทร 074-803-168 ต่อ 143 หรือ 147

 

 

ชือ-นามสกุล

อายุ

วุฒิการศึกษา

E-mail

เบอร์โทรติดต่อกลับ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน

ประวัติการทำงาน