SIF รับมอบโล่ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน กีฬาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์ของจังหวัดสงขลา รับมอบโล่ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบโล่ในครั้งนี้

Share this post