SIF ปันรักสู่สังคม(โรงเรียนบ้านนนท์)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จัดกิจกรรม “ปันรักสู่สังคม ตอน พัฒนาสถานศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านนนท์ หมู่ที่ 5 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้ ทักษะต่างๆ ของโรงเรียนแก่อนาคตของชาติ อีกทั้ง โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น  การมอบทุนการศึกษา การทาสีผนังห้อง ซ่อมแซมและมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปูกระเบื้องห้องน้ำ จัดระเบียบห้องสมุด และกีฬาสานสัมพันธ์กับประชาชนในท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน

Share this post