SIF ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559

02 ธันวาคม 2559

SIF  ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประเภทต่อเนื่อง ประจำปี 2559 ในงานวันคนพิการสากล
ดำเนินการจัดงาน โดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ณ  ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงบูธมากมาย เช่น  การโชว์ความสามารถพิเศษของผู้พิการ อาทิ การวาดภาพ การแสดงดนตรี และบูธแสดงนวัตกรรมสำหรับช่วยเหลือผู้พิการ ฯลฯ

Share this post