SIF ร่วมออกบูธวันเด็กแห่งชาติ ‘2560

วันที่ 13 มกราคม 2560 

              เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560” เทศบาลตำบลเกาะแต้ว ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งในงานดังกล่าว SIF ได้ร่วม “ออกบูธแจกแซนด์วิสทูน่า” ให้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ตลอดจน ผู้มาร่วมงานทุกท่าน

Share this post