SIF ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ปลูกป่า ปล่อยปู เรียนรู้ชุมชน ปีที่ 2” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ โดย SIF ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานและส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 70 คน
กิจกรรมแบ่งออกเป็น  1.ปลูกป่า  2.ปล่อยปู ปล่อยปลา  3.บริจาคโลหิต  ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา

Share this post