SIF ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล

วันที่ 11 มีนาคม 2562
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด สนับสนุนของรางวัลให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Share this post