SIF News : วันแรงงานแห่งชาติ 2562 “สะอาดเมือง สะอาดใจ สร้างนิสัย สร้างสุข”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสงขลาประจำปี 2562 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ การจัดกิจกรรมในรูปแบบการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ภายใต้คำขวัญ “สะอาดเมือง สะอาดใจ สร้างนิสัย สร้างสุข” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังสามัคคีของนายจ้างลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่

Share this post