SIF News : รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2562

เนื่องในเทศกาลรอมฎอน ประจำปี 2562 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด มอบน้ำหวานและอินทผาลัมให้แก่มัสยิด จำนวน 8 แห่ง
และได้ร่วมรับประทานอาหารละศีลอด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ มัสยิดบ้านบ่ออิฐ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Share this post