June 2019

SIF News : SIF มอบงบสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ บ่ออิฐคัพ ครั้งที่ 5 บ้านบ่ออิฐ หมู่8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 3,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการฟุตบอล บ้านบ่ออิฐ หมู่8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด

SIF News : SIF เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมมหกรรมต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม มหกรรมต้านภัยยาเสพติด โดยผ่านกิจกรรม การเดิน-วิ่งระยะสั้น เพื่อปลุกจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงภัยยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 1,500 คน ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

SIF News : SIF เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม จูงมือน้อง ไปสวนสัตว์

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม จูงมือน้อง ไปสวนสัตว์ เพื่อร่วมแบ่งปันความรักความอบอุ่นสู่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ได้เรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตสัตว์ป่าในสวนสัตว์ ณ สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา