SIF News : SIF เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม จูงมือน้อง ไปสวนสัตว์

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม จูงมือน้อง ไปสวนสัตว์ เพื่อร่วมแบ่งปันความรักความอบอุ่นสู่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ได้เรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตสัตว์ป่าในสวนสัตว์ ณ สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา

Share this post