SIF News : SIF มอบงบสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ บ่ออิฐคัพ ครั้งที่ 5 บ้านบ่ออิฐ หมู่8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 3,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการฟุตบอล บ้านบ่ออิฐ หมู่8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด

Share this post