เจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี 22 พฤศจิกายน 2558

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนาเจริญ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 

Share this post